От 1 декември в София се въвежда нискоемисионна зона. Първата, която влиза в края на годината, е зоната “Малък ринг”, която ще бъде в карето между бул. “Васил Левски”, бул. “Патриарх Евтимий”, бул. “Ген. Скобелев”, ул. “Опълченска”, бул. “Сливница”. Тя ще важи за най-замърсяващите автомобили от първа екологична група с ЕВРО 1 и ЕВРО 2 стандарт.

Втората е зоната “Голям ринг”. Тя ще бъде въведена на 1.12.2025 г. и ще бъде в карето между бул. “Сливница”, бул. “Данаил Николаев”, бул. “Ситняково”, бул. “П. Яворов”, ул. “Атанас Дуков”, бул. “Х. Ибсен”, бул. “П. Ю. Тодоров”, бул. “И. Е. Гешов”, бул. “К. Величков”. До 2028 година в града ще се разкрият общо 5 такива зони.

Въвеждането на зоните е в изпълнение на едно от изискванията на Софийския градски съд за ограничаване на замърсяването на въздуха в града и във връзка с усилията на местната власт да ограничи замърсителите. Проектът на наредба е внесен в Столичния общински съвет и качен за обществено обсъждане и с нея се предлага създаването на две нискоемисионни зони по отношение на транспорта. Всички становища, които бъдат получени през следващия месец ще бъдат обсъдени от ресорните комисии на градския парламент.

Предложените ограничения в двете зони засягат поетапно автомобилите в ниските екологични групи (от първа до трета екологична група). Предложението е за ограничение на движението им в периода от 1 декември до 28 февруари, в който се регистрират най-сериозните превишения на нормите на фини прахови частици.

По предварителните данни през малкия ринг на градския център преминават 171 079 превозни средства за 24 часа, а през големия ринг – 304 911 превозни средства за денонощие. Ограниченията ще важат през зимния период и ще засягат автомобилите с нисък екологичен стандарт, който отделят повече вредни емисии.  

Столичната община предлага гратисен период до 1 януари 2023 г. за ефективното налагане на административни санкции.

С наредбата се предлага и въвеждане на зоната за ниски емисии за употребата на твърди горива за битово отопление от 2025г. за районите с изградена топлопреносна мрежа. Това са  “Средец”, “Красно село”, “Изгрев”, “Илинден”, “Студентски”, “Оборище”, “Възраждане”, “Лозенец”, “Триадица”. Към момента Общината изпълнява 2 проекта за безплатна подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи и гражданите, които желаят  могат да подават заявления за включване.

С проекта за наредба за нискоемисионните зони се предлага забрана за употребата на твърди горива за битово отопление на цялата територия на Столична община от 2030 г. Зоната с ниски емисии от транспорт се комбинира със зоната с ниски емисии от битово отопление, като така положителния ефект от зоните се наслагва за по-добро качество на въздуха. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here