fbpx
More

    Започна изпитът по химия за кандидат-студенти в Софийския университет

    За участие в него са подали заявления 737 души

    В 9:00 часа в аудитория 272-а в Ректората на Софийския университет “Св. Климент Охридски” започна изпитът по химия. За участие в него са подали заявления 737 кандидат-студенти, съобщи пресцентърът на най-старото висше училище у нас.

    Кандидат-студенти изтеглиха вариант 1 на теста в компонент 1 на изпита, както и вариант 1 в компонент 2 – 1. Химични свойства на етанол. 2. Заместителни реакции в бензеновото ядро. 3. Обяснете с химични уравнения окислението на метилбензен и етилбензен. 4. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на химичната реакция. 5. Хидролиза на соли. Хидролизна константа. Компонент 2 е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалността “Медицина”.

    Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия са: “Физика”; “Инженерна физика”; “Ядрена техника и ядрена енергетика”; “Физика и математика”; “Астрофизика, метеорология и геофизика”; “Физика и информатика”; “Медицинска физика”; “Комуникации и физична електроника”; “Квантова и космическа теоретична физика”; “Фотоника и лазерна физика”; “Оптометрия”; “Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език)”; “Компютърно инженерство”; “Учител по природни науки в основна степен на образованието”; “Химия”; “Химия и английски език”; “Химия и информатика”; “Екохимия”; “Компютърна химия”; “Ядрена химия”; “Инженерна химия и съвременни материали”; “Биология и химия”; “Медицинска сестра”.