За професията PR – младите в бранша

Кое е основното правило на един PR специалист?

0
953

Михаела Георгиева работи повече от три години в сферата на връзките с обществеността. PR е на Български спортен тотализатор, Европейската асоциация на фолклорните фестивали и Многопрофилната болница за активно лечение в град Левски.

Михаела сподели за предимствата и недостатъците на професията. Смята, че работата е изключително динамична не само заради значимата ѝ роля в многообразните сфери, но и заради тенденциозните нововъведения и подходи, необходими за преодоляването на различни комуникационни ситуации. Според нея креативността и навременната реакция са едни от основните качества, които трябва да притежава всеки експерт в тази област.

Михаела сподели, че за много хора думите “пиар”, “пропаганда” и “манипулация” означават едно и също нещо и ги възприемат негативно.