fbpx
More

  За първи път отбелязваме Деня на българската община и местното самоуправление

  Празникът се чества по предложение на Националното сдружение на общините в Република България

  Отбелязваме Деня на българската община и местното самоуправление в България. Това решение беше взето на 6 октомври от Министерския съвет, по предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

  Исторически датата е свързана с публикуването на Закона за общините и градското управление през 1882 г. в брой 117 на „Държавен вестник”. Това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

  На 18 юни 1998 г. в Благоевград е проведено Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Водени от желанието за създаване на нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на събранието са приели решение 12 октомври да бъде отбелязван като Ден на българската община.

  През настоящата година Националното сдружение на общините в Република България отбелязва 25 години от своето създаване. Основано през 1996 г., само 3 години по-късно – през 1999 г., НСОРБ вече обединява всички общини в Република България.