fbpx
More

  Янаки Стоилов: Актовете на Кирил Петков ще се атакуват по политически причини

  Може да се наложи действащият министър да преиздава някои от тях

  Подписаните от Кирил Петков актове могат да атакувани в съда по-скоро по политически причини, каза пред журналисти министърът на правосъдието Янаки Стоилов.

  “Би могло да възникнат съдебни спорове по някои от актовете, не толкова по юридически, колкото по политически причини. Това тълкувателно решение засегна действието на актовете, още от тяхното издаване, а не както поначало е било от момента на тяхното постановяване и влизане в сила”, обясни Стоилов.

  От думите му се разбра, че ще се наложи в спорни ситуации действащият министър отново да издава актове, ако бъдат повдигнати такива въпроси. Но според Янаки Стоилов това няма да засегне актовете на Министерския съвет като колективен орган, тъй като те поначало се вземат със съгласие.

  “Има факти, които се удостоверяват с официални документи. Например свидетелствата за съдимост. Има други обстоятелства, положителни или отрицателни, които се установяват с декларация, подавана от лицето, което носи отговорност за съдържанието, което се отразява в документите. Не мисля, че при съставянето на правителство, било то редовно или служебно, органът, който извършва тази дейност, разполага с реална възможност за кратко време да направи такива справки, тъй като те трябва да бъдат правени чрез министерството на регионалното развитие или на правосъдието и да се стигне до първичните актове за гражданско състояние”, посочи още Стоилов.

  Той е на мнение, че “органът, който назначава министри, няма как за кратък период от време да прави справки по документи”.

  “Но ако едно лице действа добросъвестно, е добре да съобщи, че има обстоятелства, които органът по назначение да вземе предвид”, коментира министър Стоилов.