fbpx
More

  ВМРО сезира ВАС за нарушение на Конституцията от кандидата за вицепрезидент Мария Касимова-Моасе

  Тя отрече твърденията

  ВМРО внесе жалба до Върховния административен съд за нарушение на Конституцията от кандидата за вицепрезидент Мария Касимова – Моасе.

  Причината е неизпълнение на едно от конституционните условия за регистрация като кандидат за вицепрезидент на Мария Хиндова Касимова-Моасе, а именно, че не е живяла в България през последните 5 години, съобщават от партията.

  “За нас от ВМРО има нарушение на чл. 93, ал.2 и чл. 94 от Конституцията на Република България. Според чл. 93 (2), „за президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната“, казват от партията и се позовават на тълкувателно Решение № 3 по к.д. № 16 от 2000 г. на Конституционния съд, според което това означава, че „Български гражданин, кандидат за президент, е живял последните пет години в страната по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията, когато фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора. За живеене в страната по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията се приема и престоят в чужбина за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

  От ВМРО научили за проблема от няколко интервюта на Касимова-Моасе, в които пред национални медии, тя е заявила, че от 2015 г. не живее в България.

  Дори в едно от интервютата определя престоя си на годишна база в страната като „1/3“, с което автоматично признава, че не отговаря на условията за кандидат, определени от Върховния закон.

  От ВМРО обръщат внимание и на това, че съгласно Изборния кодекс всеки кандидат за президент, респективно вицепрезидент, трябва да попълни Декларация по образец, с което декларира, че са налице условията на Конституцията на Република България за регистрацията му като кандидат. Поради факта, че не е налице едно от условията, а именно това на чл. 93, ал. 2, пр. 4 от КРБ, от партията смятат, че с действията си г-жа Мария Хиндова Касимова-Моасе е извършила деяние, което изпълнява престъпния състав на чл. 313 от НК и следва да бъде подведена под наказателна отговорност.

  Мария Касимова-Моасе от своя страна заявява, че е пребивавала извън България, при съпруга си в рамките на Европейския съюз, тъй като той не е българин.

  “Винаги съм била гражданин тук, имам си адрес тук, работата и децата ми са тук и това е лесно доказуемо. Пътувала съм често, но никога не съм си сменяла местоживеенето. И съм била много повече от шест месеца годишно в България през тези години”, пише Моасе в отговор на коментар във Фейсбук.