fbpx
More

  ВАС отхвърли жалбата на “Българско лято“

  Върховният административен съд отхвърли жалбата на Политическа партия “Гражданска платформа Българско лято“ против решение № 648-НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, с което се отказва регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Това съобщават от съда.

  Върховните магистрати от тричленния състав приемат, че при постановяване на обжалваното решение ЦИК не е допуснала нарушение, представляващо основание за неговата отмяна и законосъобразно е отказала регистрацията на партията, тъй като към заявлението не е представено удостоверение за актуална банкова сметка. Съгласно изискването на чл. 133, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс непредставянето, на което и да е от задължителните приложения към заявлението за регистрация на Изборния кодекс е основание за отказ за регистрация.

  ЦИК отказа да регистрира партията на Божков за предстоящите избори | NewsONE

  ЦИК действа в условията на обвързана компетентност и извършва проверка само по представените документи и няма право да преценява причините за допуснати непълноти в приложенията. В изборите за народни представители участват политически партии, притежаващи актуална банкова сметка, без която не може да се обслужва предизборната им кампания.

  Решението е окончателно.