fbpx
More

  Седмица на БУДИТЕЛИТЕ в NewsONE: “Колко малко си даваме сметка за будителството, докато човекът, който ни буди, все още живее редом с нас.”

  Гост в Седмица на БУДИТЕЛЯ в NewsONE днес е писателката Веселина Седларска

  От Веселина Седларска

  На този ден – на будителите – преди една година си отиде най-добрият човек, когото познавам, Росето. Росица Георгиева от отдел “Възраждане” на сливенския музей. През целия си живот проучваше възрожденци и будители, и си отиде на този ден.

  Преди няколко години тя ми подари едно свое откритие – писмо на Добри Желязков до д-р Иван Селимински. Фабрикаджията нямал щастлива съдба, когато султанът и съответно аянинът в Сливен се сменили, той бил уволнен от фабриката, която създал. Добри Желязков започнал дело срещу османската империя, то продължило три години, през които Желязков сновял между Сливен и Истанбул, и така се разболял тежко от ревматизъм. Последните десет години от живота си прекарал вдървен в легло.

  По това време, през зимата на 1861 година, той пише писмо на Иван Селимински – съгражданин, доктор, учен и почитан човек.

  За какво ли му пише, мислех си, докато търсех писмото. За болестта си? – Селимински все пак е лекар. За бедността си? – Селимински би могъл да му помогне. За човешката подлост? – Селимински би могъл да го разбере.

  Ето какво пише:

  „…За моето злочастие стана шест годин повече как лежа от ревматика в краката си. Все лежа толкова време на гърба си и се вцепих. Но много ми е жал, като не мога да помогна на отечеството си нито словом, нито делом, като чувам злото състояние на училището. Тука ся улучи едно съдружие от хаирсъзи, дето убирали по пътищата хора, бастисвали по селата къщя, крадели коне и говеда. От Сливен имало до 7 или 8 души касапи и други прости хора, четирима-петима от Ямбол и от селата – всичките безкнижници. Затова трябва много да ся старайми за просвещението. Аз мисля, че от 100 души учени един може да излезе злодеец, а от 100 души неучени може да излязат 50 или 60 лошави. Пак ви ся мола, и на всичките съотечественици, да спомогнете колкото е възможно.

  Ваш искренний приятел: Д. Желязков”

  Е, будител ли е бил Добри Желязков, въпреки че не е нито просветен, нито революционен деец?

  Най-новата книга на Веселина Седларска "Гладни сърца" е вече по книжарниците
  Новата книга на Веселина Седларска “Гладни сърца” е вече по книжарниците

  *Мнението е публикувано от NewsONE с любезното съгласие на г-жа Седларска.