fbpx
More

  В Народното събрание започна дискусия за предложенията за промени в Търговския закон

  В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде „всяко физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия

  В Народното събрание започна дискусия, организирана от Министерството на правосъдието, по повод предложенията за изменения и допълнения в Търговския закон. Тя е водена от правосъдния министър Надежда Йорданова и заместник-министър Борислав Ганчев.

  На събитието присъстват представители на адвокатурата, на Българската стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Асоциацията на банките в България, на Националния съюз на синдиците и други.

  “Очакваме да чуем вашите предложения и виждания. Това е един дългоочакван проектонормативен акт, с който се решават две големи групи въпроси. Целим да направим производството по несъстоятелност по-бързо и по-ефективно. Също така се създават правила за лицата, които извършват стопанска дейност, но не са търговци”, заяви в началото на дискусията министър Йорданова. По думите ѝ законопроектът е бил забавен с години.

  Министерството на правосъдието обяви на 13 май, че предлага „ключови изменения и допълнения на Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност“. Сред акцентите в законопроекта, публикуван за обществено обсъждане, са нови разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси, повишаване на ефективността по осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните, както и регламентиране на единен процес за разглеждане на молбите в рамките на едно и също производство. 

  В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде „всяко физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин“.

  Урежда се още възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец или предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на масата на несъстоятелността, допълва БТА.