28.11.2022 | понеделник | 17:05

Таг: НСИ

Изследване на насилието, основано на пол

EU-GBV, 2021  Насилието има много форми - от физическо и сексуално насилие, които най-често се свързват  с него, до пренебрегване, обиди, заплахи, тормоз и друго...

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2022 година

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2022 година

Гледайте на живо обявяването на данните за етнокултурните характеристики на населението (ВИДЕО)

Гледайте на живо обявяването на данните за етнокултурните характеристики на населението (ВИДЕО)

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на 2022 година

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на 2022 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2022 година

Основни показатели за икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2022 година Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени...