fbpx
More

  СО: Съдът е отхвърлил исканията на жалбоподателите за мръсния въздух и е потвърдил предприетите от нас действия

  Всичко, поискано от съда, е изпълнено, твърдят още оттам

  Столичната община опроверга изнесената по-рано информация, че са осъдени за мръсния въздух в София. Те не са съгласни с твърдението, че са бездействали и че не са изпълнили предписанията на съда.

  От “Московска” 33 обясняват, че със решението на Софийския градски съд от 8.11.2021 г. по колективния иск срещу тях, касаещ превишение на нормите на фини прахови частици, съдът признава част от исканията на жалбоподателите, а в друга част изцяло ги отхвърля, потвърждавайки предприетите от общината действия за подобряване на качеството на въздуха.

  “Съдът отхвърля изцяло твърденията на жалбоподателите, че от 2017 г. до момента Столична община е бездействала и не е приет оперативен план с мерки за намаляване на рисковете от превишения на нормите за качество на въздуха. С решението на съда се отхвърля и твърдението, че Столична община не е изпълнявала задължението си да информира обществеността относно качеството на атмосферния въздух”, се казва в позицията им.

  Столична община осъдена за мръсния въздух | NewsONE

  В нея се посочва още, че съдът е отхвърлил и твърдението, че Програмата за управление на качеството на въздуха на атмосферния въздух на Столична община не отговаря на законовите изисквания.

  “Отхвърлено е и твърдението, че от 2017 г. до момента общината е бездействала и не е предприела ефективни мерки и действия  за опазване на качеството на въздуха”, коментират от “Московска” 33.

  В частта, в която са приети исканията на жалбоподателите, Столична община вече е предприела описаните от съда мерки.

  “На първо място, по отношение на искането за въвеждане на стимули за незамърсяващи методи на отопление, Столичната община от няколко години изпълнява първата и най-голяма програма за безплатна подмяна на стари печки на дърва и въглища на домакинствата с екологични форми на отопление. Само до края на тази година ще бъдат монтирани над 1100 екологични уреда за отопление, които заменят стари замърсяващи печки. Програмата, финансирана с европейски средства, продължава и през следващата година”, припомнят оттам.

  На второ място, в посочения в съдебното решение срок, се е реализирала най-мащабната програма за модернизация на градския транспорт.

  “В периода е пусната в експлоатация третата линия на метрото, обновени са 90% от автобусите на градския транспорт с нови и се реализира програма за закупуване на електробуси”, поясняват от Общината и поясняват, че над 60 от тях вече са доставени в София.

  Според тях в последната година те са изпълнили и постановеното в решението на съда – искане за изграждане на нови буферни паркинги.

  “Вече работят 3 нови паркинга по третата метролиния, както е един допълнителен по първа линия. Столичният общински съвет одобри и програма за изграждане на етажни паркинги в кварталите, като в процес на одобрение са три проекта в „Надежда“, „Студентски“ и „Слатина“”, подчертават оттам.

  От Общината добавят още, че се изпълнява и специална програма за облагородяване на т.нар. “кални точки“ в кварталите, като през тази година са реновирани 48.  

  “Столичната община завършва и проекта за Наредба за въвеждане на зони с ниски емисии, за което с решението на съда се постановява 6 месечен срок. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух срокът за приемането й е януари 2022 г. Общината е готова и с въвеждането на две нискоемисионни зони, които са и технически обезпечени”, заявяват оттам.

  В заключение казват, че вследствие на предприетите мерки от тяхна страна , в последните 3 години няма превишение на средногодишната концентрация на фини прахови частици.