fbpx
More

  Стипендиите на докторантите ще бъдат увеличени със задна дата

  Решението ще бъде прието днес от правителството

  Стипендиите на докторантите ще бъдат увеличени с 50 процента със задна дата – считано от 1 април, и ще са до 750 лева. Решението ще бъде прието днес от правителството. 

  Това съобщи премиерът Кирил Петков, цитиран от БНР.

  Повишението е необходимо заради непрекъснато растящите разходи за издръжка на живот. Целта е постепенно на докторантите да се осигурят достатъчно средства, за да могат да се фокусират върху обучението и изследователската си дейност и да постигат по-високи резултати. Това ще доведе до по-добро качество на обучение и доближаването му до изискванията на работодателите.

  С правителственото постановление се предвижда да отпаднат ежегодно предоставяните средства за допълнителни стипендии на докторанти. Те бяха въведени през 2018 г. с цел да допринесат за привличането и задържането на младите учени в страната и за професионалната им реализация като качествени преподаватели и изследователи. Анализ обаче показва, че тези допълнителни стипендии не са изпълнили целта си и през последните години се наблюдава тревожна тенденция за намаляване на броя на действащите докторанти. През 2018 г. зачислените редовни докторанти са били 5300, а през 2020 г. броят им е спаднал до малко над 1300.

  Той обяви други правителствени решения в сферата на образованието:

  “Приемане за подпомагане на деца с изявени дарби – допълнителни средства, допълнителни средства за (ре)конструкция на детски градини, ясли и училища, и 30 милиона за инвестиране в деца, които са от уязвими групи”, посочи Петков.