Започна гласуването за членове на ВСС от квотата на съдиите. Изборният ден бе открит от председателя на  Избирателната комисия Мина Топузова – съдия във Върховен касационен съд, и ще продължи до 18:00 часа.

Общо 15 са кандидатите за шестте места за членове на деветия състав на ВСС от професионалната квота на съдиите, предаде БТА.

Това са Антоанета Аргирова – съдия в Административен съд София-град, Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд; Васил Петков – председател на Окръжен съд- Ямбол; Владимир Вълков – съдия в Софийски градски съд; Даниела Александрова – заместник-председател на Софийски районен съд; Дора Михайлова – заместник-председател на Софийски окръжен съд; Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив; Йордан Дамаскинов – съдия в Окръжен съд – Русе, Красимир Лесенски – съдия в Районен съд – Пазарджик, Любомир Нинов – съдия в Районен съд – Варна, Мария Терзийска – заместник-председател на Окръжен съд – Варна, Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд-Хасково, Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново, Татяна Жилова – съдия в Административен съд София – град, Явор Колев – председател на Административен съд -Пловдив.

 Предпочелите да дадат вота си с хартиени бюлетини имат възможност да гласуват в Съдебната палата. Право на участие в избора имат 2 197 съдии, от които 1916 са заявили електронно дистанционно гласуване през интернет.

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от избирателите. За избрани се считат кандидатите, които са получили повече от половината от действителните гласове. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.