Директорът на 119 СУ и председател на Съюза на работодателите в народната просвета Диян Стаматов направи своите изводи от провежданите изпити в системата на средното образование. Ето какъв анализ прави той в личния си профил във Фейсбук, като подчертава, че това е лично мнение, а не становище на конкретна организация:

Текстът по български език да бъде съвременен, (не само от днешен автор) близък до днешните ученици, убеден е Стаматов.

„Без архаични думи. Изцяло практичен. Текст, който да показва времето ни. Най-лесно е да бъде конкретно поставена задача на съвремененни писатели и те да подготвят тескт“, пояснява той.

Изпитите да бъдат така организирани, че да носят радост, а не стрес за всички-ученици, родители, учители, заявява директорът.

„Провеждането им по време е добре да бъде през последната учебна седмица за етапа(4,7,10 клас). Крайно време е да съответстват на целта, за която са предназначени изпитите – да измерят нивото на подготовка на знания, но и да бъде направена сериозна редакция на учебното съдържание“, пояснява Стаматов.

Време е практичността в изпитите да бъде ясна, видима и измерима, смята той.

„За да се спре с учене заради самите изпити. Обмисляне на сериозно намаляване на административната тежест при провеждане на изпитите. Според мен е излишно размяна на учители между училищата при определяне на квестори – това не води до обективност, а до излишно напрежение. Използването на видео наблюдението придоби полицейски характер, вместо да е с чисто превантивна стойност. Добре е да се минимизира само при провеждане на ДЗИ, а не да се разраства повсеместно“.

Изключително огромното количеството от протоколи излишно усложнява цялата организация, отчита Стаматов. Той предлага спешно да се създат работни групи от учители, заместник-директори и директори, които да предложат адекватна алтернатива.