Средната цена на сделките с ниви в България през 2021 г. достига 1192 лв. за един декар, което е с 14,4 на сто повече в сравнение с 2020 година. Това съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

 Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1184 лв. за декар, а на сделките между юридически лица – 1133 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2021 г. е 278 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 3,9 на сто.

Снимка: НСИ

През 2021 г. повишение в цената на сделките с ниви спрямо предходната година е отчетено във всичките шест статистически района. В Северозападния район увеличението е с 32,8 на сто, в Северния централен район – с 11,9 на сто, в Североизточния район – с 6,8 на сто, в Югоизточния район – с 5 на сто, в Югозападния район – с 69,2 на сто, и в Южния централен район – с 5,8 на сто. Най-висока е средната цена на сделките с ниви в Североизточния район – 1569 лв. на декар, а най-ниска в Югозападния – 678 лв. на декар.

През 2021 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 55 лв., което е с 20,5 на сто повече спрямо 2020 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 25 лв. и е с 19,4 на сто повече спрямо предходната година.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, отбелязва повишение спрямо предходната година и в шестте статистически района. В Северозападния и Северния централен район повишението е с 10,1 на сто, в Североизточния район – с 51,3 на сто, в Югоизточния район – с 16,4 на сто, в Югозападния район – с 6,1 на сто, и в Южния централен район – с 8,4 на сто. През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район – 82 лв., а най-ниска – в Югозападния район – 32 лв.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here