Отпускат 60 млн. евро за ремонт и строеж на тротоари в София

Изпълнението на Програмата е предвидено да започне от следващия строителен сезон

Столичният общински съвет (СОС) прие Програмата за ремонт и изграждане на тротоарни настилки във всички 24 района на София. “За” гласуваха 46 общински съветници, независимият общински съветник Борис Бонев гласува “против”, “въздържали се” бяха съветниците от групата на “Патриоти за София”.

Общият й бюджет е 60 млн. евро. За 50 млн. от тях  общината ще кандидатства за инвестиционен кредит от Европейската инвестиционна банка, а 10 млн. евро е собственото финансиране от бюджета на София. Изпълнението е предвидено да започне от следващия строителен сезон, като общо над 690 хил.кв. м тротоари ще бъдат обновени, предаде БТА.

„Важно е да бъдат заложени засилени, ефективни гаранции за качество. Ето защо ще предоставим допълнителни финансови средства на районите – до 720 000 лв. без ДДС годишно от бюджета на Столичната община – с цел осигуряване на експерти, които да контролират качеството на изпълнението. Постигнахме съгласие да увеличим с 50% сумата, която ще бъде предоставена на районите за пряко управление – по този начин не по-малко от 30 % от усвоената сума по дълга ще бъде директно отпусната на районните администрации“, заяви председателят на СОС Георги Георгиев.

Програмата освен нови настилки, включва още: 

понижения на тротоарите, така че да са достъпни за майки с колички и хора със затруднения в придвижването;

 тактилни ивици за хора с увредено зрение;

нови бордюри, при необходимост;

парапети и антипаркинг колчета, където е необходимо, за да не се качват  автомобили по новите настилки; 

ремонт на изкуствените неравности, които не отговарят на актуалните изисквания;

засаждане на нови дървета.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here