fbpx
20.3 C
София
13 август 2022 | събота | 17:16

Създават Институт за стратегически анализи и прогнози към министъра на финансите

Основните му функции ще бъдат изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по тематични направления

- РЕКЛАМА -spot_img
- РЕКЛАМА -spot_img

Правителството в оставка прие постановление за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози и постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС).

Причината за създаването му е установената липса в системата на Министерството на финансите на изградена специализирана административна структура, която да изпълнява функции на единен център за изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по различни тематични направления, вкл. фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и др., както и разработване на прогнози, математически и статистически модели с приложна и практическа насоченост.

Институтът ще се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който ще е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите и ще се назначава и освобождава от министъра на финансите, съобщават от МС.

Основните му функции ще бъдат изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по тематични направления, вкл. фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и др.; изграждане и подобряване на модели за анализ и прогнозиране на икономическото развитие на страната; разработване на математически и статистически модели за оптимизиране на използваните ресурси, вкл. финансови, от бенефициентите на публични средства; участия в съставянето и актуализирането на средносрочната бюджетна прогноза; разработване на прогнози за развитието на основни микро- и макроикономически показатели за макроикономическата рамка на държавния бюджет; анализ на финансовото отражение от реализирането на дискреционни приходни и разходни мерки; анализ на текущото състояние, динамиката и взаимовръзката между основни микро- и макроикономически показатели; анализ на бази данни с основните фискални показатели на касова и на начислена основа; аналитично обезпечаване на процеса по изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната.

Същевременно, създаването на Института за стратегически анализи и прогнози на база на функции на звена на Министерството на финансите и обезпечаването на числеността на персонала за сметка на щатни бройки на министерството предполага едновременното извършване на съответни промени и в Устройствения правилник на Министерството на финансите, които са предвидени в предложения проект на постановление. В изпълнение на управленски цели на правителството и извършен преглед на дейността на министерството, осъществявана от структурните административни звена в него, с оглед на процесуална икономия и консистентост на уредбата са включени и други изменения и допълнения на устройствения правилник, както и произтичащи от това промени в други административни нормативни актове на Министерския съвет. Промените са основно насочени към оптимизиране на структурата и числеността на персонала на министерството с цел постигане на по-голяма ефективност при изпълнение на функциите на административните звена.

В резултат на всички структурни и функционални промени, вкл. във връзка с преминаването на функциите по подпомагане на Централния орган за покупки към администрацията на Министерския съвет, което се предвижда да се уреди с отделен акт, общата численост на персонала на Министерството на финансите до 01.01.2023 г. се предвижда да стане 522 щатни бройки, при 574 понастоящем, което представлява намаление с 52 щатни бройки, или оптимизация от 9%.

- РЕКЛАМА -spot_img
Нели Ставрева
Нели Ставреваhttp://www.newsone.bg
Журналист с дългогодишен опит в печатни и електронни издания. Дипломиран журналист в “Университета за Национално и световно стопанство”. Работила е като редактор и продуцент във водещи български масмедии.
Последни новини
- РЕКЛАМА -spot_img
Подобни новини
- РЕКЛАМА -spot_img