fbpx
More

    Съдът обяви за противоконституционно разрешенията за строеж да се издават само при приложена улична регулация

    Според бранша по този начин Общината е целяла да прехвърли своите задължения на тях

    Конституционният съд (КС) отхвърли като противоконституционни двете спорни разпоредби в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които задължават инвеститорите да осигуряват необходимата публична инфраструктура около обектите си. Това става ясно от страницата на съда и от съобщение на Камарата на архитектите в България.

    Първата обявена за противоконституционна разпоредба от ЗУТ въвежда изискването разрешенията за строеж да се издават само при приложена улична регулация. Втората разпоредба, която КС също отменя, е строежите да не се въвеждат в експлоатация, ако “не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния урегулиран поземлен имот”.

    Според бранша по този начин общината прехвърля задълженията си по осигуряване на необходимата инфраструктура върху инвеститорите. Конституционният съд намира, че двете разпоредби нарушават принципите на правовата държава за гарантиране и неприкосновеност на частната собственост, поради което ги обявява за противоконституционни, посочват от Камарата. Решението е прието с гласовете на 8 от общо 11 съдии.