Румен Гълъбинов за инфлацията

Прогноза за развитието на икономическата ситуация в страната.

0
470

Румен Гълъбинов има професионални квалификации по застрахователен и рисков мениджмънт и пазари на ценни книжа, придобити в Германия и Англия. Бил е председател на Агенцията по застрахователен надзор, както и зам.-председател на Комисията по финансов надзор. Работил е и е членувал в управителните съвети на международни банки и застрахователни компании в България, Австрия, Холандия и САЩ. Автор е на книги и поредица от статии и анализи.

Ето каква е неговата прогноза за развитието на икономическата ситуация в страната.