fbpx
More

  Производителите на Странджански манов мед ще получат 18 000 лв. помощ от държавата

  Финансирането за производител е в размер на 1800 лв.

  Държавен фонд “Земеделие” утвърди 18 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани, които произвеждат “Странджански манов мед”, съобщиха от пресцентъра на фонда. 

  Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход и се среща единствено в района на Странджа планина. Схемата ще съдейства за съхраняване на традициите и на поминъка в региона. Помощта за производител е в размер на 1800 лв. 

  Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три последователни години, уточняват от фонда. 

  Държавен фонд “Земеделие” отпусна и 30 млн. лв. за 2022 г. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци, и на стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни.

  Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 2% и следва да бъдат погасени до 30 юни 2023 г. Размерът на кредита на един земеделски стопанин е до 15 000 лв. На подпомагане подлежат производители на плодове и зеленчуци, които имат подадено валидно заявление по схеми за обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни), реколта 2022 г., както и са подавали заявяване за обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни) за 2021 г. и декларация и документи за отчитане за реализация на продукция за 2021 г.