Министерството на транспорта и съобщенията организира информационен ден за български компании и организации, на който ще бъдат представени правилата за участие и  възможностите за финансиране по европейски програми в областта на цифровата и транспортна свързаност. Това съобщиха от ресорното министерство.

Механизмът за свързване на Европа и програма „Цифрова Европа“ предвиждат общо над 470 млн. евро за проекти.

Те дават възможност за подготовка и изпълнение на проекти в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, цифрова свързаност и енергетика. Програма „Цифрова Европа“ инвестира в цифрови умения, високопроизводителни изчисления, изкуствен интелект, киберсигурност и внедряване и използване по най-добрия начин на цифровия капацитет.