fbpx
More

  Пращат на прокуратурата разширяването на гробищния парк в Якоруда

  Съставени са констативни протоколи

  От ГД „Национална полиция“ е предприета проверка по сигнал за извършени закононарушения  при строителството и разширяването на гробищния парк на община Якоруда върху съществуващото бивше корито на река Места. По случая са изискани становища от РИОСВ – Благоевград, РЗИ – Благоевград, Басейнова дирекция, „Западнобеломорски район“, взети са и обяснения от представители на местната администрация.

  Извършени са проверки от РДНСК и РИОСВ-Благоевград и са съставени констативни протоколи. Установено е също, че е нарушен Констативен протокол от 17 февруари на служител от РИОСВ – Благоевград да не се извършват нови загробвания в свободните терени до приключване на процедурата по изменение на общия устройствен план на община Якоруда.

  Предстои материалите и преписката да бъдат изпратени на Окръжна прокуратура – Благоевград  с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено длъжностно престъпление, извършено от длъжностно лице от общинската администрация на община  Якоруда.

  По случая за предприемане на последващи действия са уведомени РИОСВ – Благоевград и РЗИ – Благоевград.