NewsONE ви попита: Намалена ли е покупателната Ви способност през последните месеци?

Вижте какво отговориха анкетираните.

0
440

Голяма част от анкетираните са дали положителен отговор. Част от действията, които трябва да се предприемат според тях са: намаляване на ДДС и увеличение на заплатите.

Какви са мненията и притесненията на гражданите относно ръста на инфлацията у нас? Увеличението на кои продукти притеснява най-много потребителите? Вижте отговорите в анкетата.