Под 5% е урбанизираната територия в България

Най-голяма площ заемат земеделските територии

0
76
Снимка: Официален сайт на НСИ

За първи път Националният статистически институт публикува собствени изчисления за баланса на територията на Република България на базата на пространствени данни от  актуалната кадастрална карта на страната. Резултатите са представени по териториални единици за статистически цели и административно-териториални единици.

Данните са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ и ще бъдат актуализирани годишно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

Към 31 декември 2021 г. 110 996.84 кв. километра е територията на Република България. Според начина на трайно ползване на поземлените имоти най-голяма площ заемат земеделските територии – 54.60%, и горските територии – 33.13% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 133.2 кв. км, или 4.62% от територията на страната.