Освен медицински сестри в детските ясли ще могат да работят и педагози. Това стана ясно от изявление на здравния министър Асена Сербезова относно промените в Наредба 26, свързани с персонала в детските ясли.  Това обаче ще се случва след предварително обучение по ранно детско развитие.

За тези промени отдавна призоваваха от инициативния комитет “За качествена и иновативна образователна система”. Според тях няма логика за здрави деца да се грижат медицински сестри. Специалистите от този бранш у нас са недостатъчно, а в яслите са предимно в пенсионна възраст. Затова настояваха обхватът на лицата, работещи в яслите, да се разшири и с други специалисти – педагози, логопеди, психолози, хора, учили за раннно детско развитие.

От ведомството на министър Сербезова предложиха подобни промени, добавяйки към медсестрите също лекарските асистенти и фелдшерите.

От МЗ съобщиха, че на 15 юни се е провела работна среща с представители на Националното сдружение на общините и министерствата на образованието и на здравеопазването. В хода на срещата е било постигнато компромисно решение – според него децата в детските ясли ще могат да се гледат от “най-малко един медицински специалист и една детегледачка”, напомня вестник “Сега”.

“Допълнително ще бъде регламентирано, че при невъзможност да се осигурят достатъчно медицински специалисти, на незаетите места ще може да се назначат педагози, които трябва да са преминали обучение по ранно детско развитие, комплексна промоция на здравето и първа помощ по утвърдена от министъра на здравеопазването програма. Това изискване ще бъде прилагано от 01.01.2023 г., като по този начин ще се създаде възможност да не се допусне закриването на яслени групи, поради липсата на медицински специалисти, а от друга да не се допусне влошаване качеството на предлаганата грижа за децата от 0-3 годишна възраст”, казва в свое съобщение проф. Сербезова.

Родители са на мнение, че добавянето на педгозите е добра стъпка, макар че и тя едва ли ще реши докрай проблема, пише изданието.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here