fbpx
More

  Отпускат 48 млн. лв. за модул „Изкуства“ в национална програма

  Ученици от държавни, общински и частни училища ще имат допълнителен достъп до изкуства

  48 млн. лв. ще бъдат отпуснати за модул „Изкуства“ за изработването на Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на културата.

  Припомняме, че на 12 май правителството одобри 21 национални програми за развитие на образованието, а ,,Заедно в изкуствата и спорта“ е изцяло нова.  Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). Общият бюджет на програмата е 90 млн. лв., като за модул изкуства са предвидени48 млн. лв. Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

  Сред целите на програмата са осигуряването на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности; засилване на интереса на учениците за участие в групи за колективни изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство.

  Също така програмата ще насърчава работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове.