Темата на тазгодишния хепънинг по повод Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на
наркотици е: „Щастието – това си ти!“. Събитието ще се проведе на 26-ти юни от 11:00 часа, ул. „Алабин“ №39, New Kids From The Block – откритата сцена за градска култура. В главните роли ще бъдат доброволците от Центъра, които целогодишно работят за добрата информираност по проблемите, свързани с употребата на наркотици, алкохол и тютюн.

Младежите ще представят авторския мюзикъл „Чисто щастие“. Постановката акцентира върху актуални проблеми, с които тийнейджърите се сблъскват. Танц, музика и театър се преплитат, за да излязат на преден план емоциите и чувствата на младите хора, които през любовта откриват истинското щастие.
След спектакъла ще се проведе дискусия на тема „Щастието – това си ти!”, а от 13:00 часа ще има две арт ателиета за рисуване и декупаж, както и възможност за моментни снимки с фото будка.

Превантивен център по проблемите на зависимостите – София, предоставя разнообразна информация, свързана с психоактивните вещества и предлага безплатни консултации на деца и младежи, техните родители, както и на пълнолетни със зависимост към цигари, алкохол, хазарт и наркотици. Дейността се извършва от екип, сътавен от психолози, психотерапевти и социални работници. Към ПИЦ по ПН функционира първият по рода си в България Дневен консултативен център за деца, юноши и родители. Центърът обучава специалисти и прилага редица програми за превенция. Работи в училищна среда по национални програми за универсална превенция на употребата на психоактивни
вещества – “Кодово име “Живот” (за 5-7 клас) и “От връстници за връстници” (за 8 – 11 клас).