От Министерството на финансите категорични: Няма забавяне по Националния план за възстановяване 

Те уточниха, че исканията за плащания по Плана се подават на база на постигнати резултати

0
507
снимка: NewsOne

От Министерството на финансите заявиха, че няма забавяне на първото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Реакцията на ведомството е свързана с публикации за потенциално забавяне на плащанията към бенефициентите. “Към момента изпълнението на Плана върви в срок и към днешна дата няма забавяне, включително и на предварителните разчети за получаване на средства. В последните 46 работни дни от одобрението на Плана от Съвета на ЕС досега е изготвена и приета необходимата вътрешната нормативна база, създадена е система за управление и контрол, направен е анализ на натовареността на ключови органи и е надградена информационната система ИСУН 2000, която е необходима за управлението на Плана. Към момента е обявена и първата процедура по Програмата за технологична модернизация на стойност 260 млн. лв. в подкрепа към малки и средни предприятия”, заявиха от Министерството на финансите. 

Те уточниха, че исканията за плащания по Плана се подават на база на постигнати резултати. Първото плащане е свързано с изпълнение на 22 мерки, със срок 30 юни 2022 г. Към момента те се финализират, като са приети всички необходими законодателни мерки във връзка с това искане. За да може да бъде подадено първото искане за плащане, е необходимо да бъдат подписани още две споразумения с Европейската комисия, обясниха още от ведомството. Те уточниха още, че първо, трябва да бъде одобрено Финансовото споразумение, което представлява общата рамка за превод на средствата и условията за предотвратяване на нередности, като то е идентично за всички държави-членки. Споразумението за България беше подписано на 4 юли 2022 г. И съгласно българската Конституция то подлежи на ратификация от Народното събрание, като се очаква тази седмица то да бъде разгледано.

Трябва да бъдат финализирани Оперативните договорености, които са технически документ, уточняващ начина на верифициране на постигнатите Резултати, разясниха още от ведомството. Средният срок за такива договорености е около 5-6 месеца, като при някои държави членки това отнема до 8-9 месеца. Очаква се още тази седмица България да финализира преговорите по този документ с ЕК и официалното им одобрение да стане в рамките на месец юли. Това би представлявало един от най-кратките срокове за договаряне на този документ сред всички държави-членки. “България си е поставила за цел да събере всички необходими документи за подготовката на искането за първото плащане в рамките на месец юли. По регламент, Европейската комисия след това има 2 месеца да направи оценка на подадените документи, преди да извърши плащане.

Едва след изтичането на този срок се очаква средствата от Плана в размер на 1 368 912 911 евро да пристигнат през есента на 2022 г. Всичко това показва, че България в момента се движи в срок с изпълнението на Плана и въпреки общата политическа обстановка, очакваме в рамките на месец юли да бъдат спазени всички изисквания за подаването на искането за първо плащане към ЕК”, заявиха още от МФ. Подготовката на второто искане за плащане на стойност 724 039 480 евро засега също няма забавяне в сроковете, категорични са още от министерството.

То е свързано с необходимостта от приемане на 22 законодателни мерки със срок края на 2022 г. Във връзка с тяхното изпълнение вече е приет 1 закон, 4 законопроекта са в Народното събрание, 4 законопроекта (свързани с изпълнението на 5 мерки) са в напреднал процес на обществено обсъждане, 6 законопроекта (свързани с изпълнението на 12 мерки) са в процес на подготовка от съответните ресорни министерства, уточниха още от министерството.