Икономическата рамка за обществения транспорт на столицата предвижда оптимизирано разписание и закриване на три автобусни линии за лятото. Тя беше гласувана от градския парламент. 

В разчетения пробег е предвидено преустановяване на експлоатацията на автобусни линии А45, А122 и А294 за периода от 01.07. до 31.08. 2022 г. Общата сума на разходите за изпълнение на транспортната задача е в размер на 200 312 000 лв.

„Въпреки всички действия на Столичната община, натрупаните задължения на транспортните оператори и постоянно увеличаващите се разходи за енергоизточниците, правят осигурените от общината средства недостатъчни, за да се гарантира движението на обществения транспорт в София през втората половина на годината“, съобщават от Общинския съвет. 

Икономическата рамка на обществения транспорт за 2022 г., която да гарантира работата на транспортните оператори и обслужването на пътниците, е със заложен дефицит от  149 281 000 лева.  

Цените на природният газ, електричеството и дизелът, които са основните горива на обществения транспорт в столицата са изключително високи, отчитат общинските съветници. Само за първите четири месеца на 2022 година разходите за природен газ на „Столичен автотранспорт” ЕАД са се увеличи с 332% от 3 206 420 лв. за периода януари-април 2021 год. на 13 844 094 лв. за същия период на 2022 г.

Разходите за дизелово гориво на “Столичен автотранспорт” ЕАД са се увеличили от 4 820 574 лв. за периода януари-април 2021 г. на 6 963 044 лв. за същия период на 2022 г., т.е. увеличението е 2 142 470 млн. лв. или 44 %.  

Увеличението на разходите за електрическа енергия на „Столичен електротранспорт” ЕАД е 230 %., като получената компенсация от държавата е 27% от общия разход, съобщават още от съвета.

Разходите за електроенергия на “Метрополитен” ЕАД за периода януари-март 2022 г. са 10 918 704 лв., а за същия период през 2021 г. са били 3 292 205 лв. , т.е. увеличението е 232%, като размерът на получената компенсация от държавата е 29% от общия разход.

До момента трите транспортни дружества са получавали компенсация само за електрическа енергия. За огромното повишение на разходите за природния газ от 332%, както и за дизела не са изплащани никакви компенсации, категорични са от СОС.

През последната година Столична община реализира серия от мерки за увеличаване на привлекателността на градският транспорт и неговата приоритизация пред останалите начини на придвижване в града.

“Сред тях е въвеждането на нови линии за връзки с метрото, както и нов лъч на метрото, работи новата система за видеонаблюдение и за таксуване на пътниците, която прави достъпа до превозни документи лесен и удобен. На база на аналитичната информация от тази система само до момента са ускорени 70 на сто от линиите на наземния транспорт“, съобщават от Общината.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here