fbpx
More

  Окончателно: По Конституция полът е само биологичен

  Решението не нарушава правото на всеки да се самоопределя полово, уточняват конституционните съдии

  Понятието “пол”, според Конституцията, трябва да се разбира само в неговия биологичен смисъл, постанови Конституционният съд с решение, взето с 11 гласа “за”.

  Против е бил само Георги Ангелов, а съдия Филип Димитров е подписал решението със становище по мотивите, информират от съда.

  Въпросът: “Как трябва да се разбира понятието “пол”, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?”, беше поставен пред конституционните съдии от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

  КС е е поканил да изразят становища по предмета на делото Българска православна църква, Католическа църква в България, Мюсюлманско изповедание, Религиозна общност на евреите в България, Арменска Апостолическа Православна Света Църква, Съюз на юристите в България, Фондация “Български адвокати за правата на човека”, Българска Психиатрична Асоциация, Дружество на психолозите в България, Българско дружество по генетика и геномика на човека, както и редица специалисти. Мнение са изразили още ВАС, Висшият адвокатски съвет, министри и пр.

  Конституционните съдии правят уточнението, че “поставеният за разрешаване конституционен проблем по делото се свежда не до признаване или отричане на правото на лицето да се самоопределя полово по един или по друг начин, а единствено до обвързаността на държавата да зачете самоопределянето му към пол, различен от биологичния”.