Около 92 процента от световното население с достъп до електроенергия, но развитието се забавя

Причините за бавното развитие са достигането до по-отдалечени и бедни места

0
161

Достъпът до електроенергия в световен мащаб е нараснал от 83 на сто през 2010 година до 91 процента през 2020. Световното население, което има електричество, се е увеличило с 1,3 милиарда за 10 години. До момента са само 733 милиона души по света без електроенергия, в сравнение през 2010, които са били 1,2 милиарда. Данните са предоставени от юнския доклад за енергийния напредък (Tracking SDG7: The Energy Progress Report, 2022), публикуван на страницата на Международната агенция по енергията (МАЕ). В него са представени изследвания от  МАЕ, Международната агенция за възобновяеми енергийни източници (IRENA), Статистическата комисия на ООН (UNSD), Световната банка и Световната здравна организация (СЗО).

Противно на високия темп на напредък електрификацията изпитва трудности и се забавя през последните години. Причините за бавното развитие са достигането до по-отдалечени и бедни места, както и въздействието от коронавирус кризата. За крайната цел през 2030 година, се изисква увеличаване на новите връзки в електрификацията на стойност от 100 милиона на година.  При това бавно развитие светът ще достигне само 92 процента електрификацията до 2030, сочат докладите. 

Достъп до чисти горива и технологии за готвене се е повишил до 69 на сто от световното население през 2020. Това са 3 процента годишно, доказват данните от доклада. Въпреки този напредък, увеличаването на населението изпреварва развитието. Броят на хората, които нямат достъп до уреди за готвене, е все още огромен.  Техният дял между 2010 и 2020 е 3 милиарда души или една трета от световното население. До 2020 година техният брои е намалял до 2,4 милиарда. 

Показателите за подобряването на енергийната ефективност от 2010 до 2020 са 1,9 процента.  Тези резултати са доста под крайната цел която е 3,2 %.  Поради пандемията се регистрира спад в подобряването на електрификацията. Програмата за 2021 година е връщане към 1,9 процента подобрение и среден темп през следващите 10 години. За да се постигнат желаните резултати политиките за енергийна ефективност и инвестициите трябва да бъдат значително засилени, заявяват експертите в доклада.