fbpx
More

  Община Варна запазва стабилен кредитен рейтинг

  Потвърди БАКР

  Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ потвърди отново кредитния рейтинг на Варна: дългосрочен – /ВВВ/ перспектива: стабилна, краткосрочен – /А-3/ перспектива: стабилна. Това съобщават от община Варна.

   

  Членовете на Рейтинговия комитет са разгледали финансовото състояние на общината за 2021 г., с акцент върху позитивното развитие на приходната част на бюджета, демонстриращо известно възстановяване след пика в развитието на коронакризата през 2020 г. 

   

  През 2021 г. общината отчита собствени приходи в размер на 177 796 000 лв., което представлява значителен годишен ръст от 21.7%, а съществено и в положителна посока е и изменението спрямо 2019 г. (16.8%). Повишението е по линия както на данъчните, така и на неданъчните приходи, пише в становището на БАКР. Отбелязано е още адекватното управление на дълга съобразно етапите на изпълнение на стартираните и предстоящи инвестиционни проекти, както и липсата на просрочени задължения за поредна година.

   

  Експерти са категорични, че община Варна ще продължи устойчивото си развитие с поддържане на много добро финансово представяне при умерен размер на поетия дълг. Доколкото рейтингът на общината е ограничен от рейтинга на България, положително влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.