Депутатите обсъждат актуализацията на държавния бюджет. Спешния пакет от антикризисни мерки цели намаляване на негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите върху хората и бизнеса. Предложенията са внесени от Министерския съвет. 

Актуализацията на бюджета беше планирана още с приемането на държавния бюджет. 

В мотивите, с които ги предлагат, от Министерството на финансите посочват основно променените икономически перспективи и шоковете за енергийните пазари след избухването на военния конфликт в Украйна.

Антикризисните мерки предвиждат засилване на държавната подкрепа в две основни направления – мерки за подкрепа на бизнеса и пакет от социални мерки.

Предвидени са различни по характер инструменти и механизми на подкрепа, в т.ч. увеличение на размера на данъчното облекчение за деца, въвеждане на нулева ставка на ДДС за доставката на хляб за срок от една година, компенсация за физическите лица, крайни потребители на горива, освобождаване от акциз на електрическата енергия и природния газ, намаляване на ставката на ДДС за доставките на природен газ и на централно отопление, намаляване на размера на законната лихва при забава при физическите и юридическите лица.

С поскъпването на стоките от първа необходимост е мотивирано значително по-високо увеличение на пенсиите от планираното с първоначалните разчети.

Очаква се през 2022 г. реалният растеж на БВП на България да е 2,9 на сто – понижение спрямо прогнозата, с която бе приет Законът за държавния бюджет за 2022 г.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here