По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,7% спрямо същото тримесечие на предходната година.

В началото на настоящата година увеличаването на разходите за труд в индустрията е с 16,0%, в сферата на услугите – с 14,7%, а строителството – с 10,7 на сто.

По икономически дейности през периода януари – март 2022 г. най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2021 г. е регистриран в икономическите сектори “Административни и спомагателни дейности“ – с 19,6%, “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 19,5% и “Финансови и застрахователни дейности” – с 18,7 на сто.

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през първото тримесечие на 2022 г. се увеличават с 12,7% спрямо първите три месеца на 2021 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 12,3 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо първото тримесечие на 2021 г. варират от повишение с цели 20,1% за сектори “Административни и спомагателни дейности“ и “Хотелиерство и ресторантьорство”, до повишение с едва 1,8% в сектор “Държавното управление”, уточнява БНТ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here