fbpx
More

  НСИ: 28% от хората в трудоспособна възраст са извън пазара на труда

  През първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 158.7 хил.

  Безработицата у нас достигна 4.9%. Това сочат данните на Националния статистически институт. Равнището е с 1.4% по-ниско в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 72%, като в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 0.6%.

  Близо 28% от хората в тази възрастова група са икономически неактивни, като малко над трета от тях не излизат на пазара на труда, защото все още учат. Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са около 55 300, или 4.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

  Снимка: Пресцентър на НСИ

  Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години нараства с 1.5% в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 68.4%.

  През първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 158.7 хил., от които 84.3 хил. (53.1%) са мъже и 74.4 хил. (46.9%) – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 45.3 хил., или с 22.2%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 1.4 процентни пункта и достига 4.9%. Коефициентът на безработица намалява с 1.7 процентни пункта при мъжете и с 1.1 процентни пункта при жените и през първото тримесечие на 2022 г. стойността му e еднаква за мъжете и жените.

  Снимка: Пресцентър на НСИ

  От всички безработни лица 10.6% са с висше образование, 52.1% – със средно, и 37.3% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.6% за средно образование и 16.4% за основно и по-ниско образование.

  През първото тримесечие на 2022 г. делът на лицата с продължителност на безработицата под една година и този на продължително безработните лица (безработни от една година или повече) е почти еднакъв – съответно 49.7% (78.8 хил.) и 50.3% (79.9 хил.). Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. и достига 2.5%, като остава по-висок при мъжете (2.7%) в сравнение с жените (2.2%).

  От общия брой на безработните лица 19.2 хил., или 12.1%, търсят първа работа.