Намалява броят на заетите лица в област Ямбол. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Югоизток. През първото тримесечие на 2022 г. работещите са 47 хил. души, което е с 0,8 процента по-малко спрямо последните три месеца на миналата година.

Областта се нарежда на 15-о място в страната по коефициент на заетост сред навършилите 15 и повече години. През отчетния период с 5,3 процента намалява и броят на заетите между 15 и 64-годишна възраст, които са 43,1 хил. души. Коефициентът на заетост на тази възрастова група е 62,9 на сто – с 2,8 на сто по-малко.