fbpx
More

  МОН създаде онлайн каталог, съдържащ над 10 500 уроци, видеа, игри, симулации и картинки  Министерството на образованието и науката (МОН) създаде онлайн каталог с над 10 500 безплатни уроци, видеоклипове, игри, софтуерни симулации и картинки. Те могат да се използват както самостоятелно от учителите, учениците и техните родители, така и да се комбинират за създаване на по-сложно учебно съдържание и по-интерактивни занятия.

  60% от свободните ресурси в каталога са създадени от преподаватели в българските училища чрез инструменти като Liveworksheets, LearningApps, H5P, Wordwall, Quizizz, Quizlet, Wakelet, Wizer Qoconqr, Smart test и др.

  Останалите са събрани от някои от най-големите доставчици на образователно съдържание – TED ED, Free 3D anatomy Models, National Science Foundation, CommonSpaces, Library of the Congres, ClicZone, платформата за интерактивни симулации по STEM дисциплини, създадена и поддържана от University of Colorado Boulder, Play Mathematics, Europeana, Кан Академия, Академико и др.

  От МОН съобщиха още, че ваксинираните учители вече са надхвърлили 47%, което е повече от 1,5 пъти над средното равнище за страната.

  При непедагогическите специалисти делът на ваксинираните е 37%.  От изнесените данни стана ясно още, че процентът на ваксинираните ученици в гимназиален етап вече е 8,18%.