МОН предлага заплатата на учителите да стане 2032 лева от 1 септември (ВИДЕО)

Социалното министерство пък предлага линията на бедност да бъде 504 лева

2 032 лв. да стане средната учителска заплата от 1 септември, а непедагогическите специалисти да получават средно 1 134 лв. Това ще предложат от Министерството на образованието и науката на социалните партньори в средното образование с разпределението на средствата от актуализацията на държавния бюджет.

Социалното министерство пък предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да е 504 лева. Проектът на постановление е публикуван за обществено обсъждане.

Увеличението спрямо тази година е с 91 лева или 22 на сто. Ръстът в линията на бедност е най-големият за последните 10 години и ще разшири обхвата на хората, които ще попаднат в системата на социалното подпомагане.

Очаква се да бъдат подпомогнати 96 200 лица. От линията на бедност зависят и месечните помощи за 670 000 хора с увреждания, които също ще се повишат.

Разчетите сочат, че при линия на бедност от 504 лева под прага ѝ ще останат над 1,5 милиона души или малко над 22% от населението у нас.