fbpx
More

    Министър Кацаров връчва ключовете на 18 нови линейки на 11 Центъра за спешна медицинска помощ

    Това са последните линейки, закупени по проекта

    Служебният миинистър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще предаде на 11 Центъра за спешна медицинска помощ ключовете на 18 нови оборудвани линейки, закупени в изпълнение на проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът е с общ бюджет 163 897 815,62 лв.

    Това са последните линейки, закупени по сключените договори между Министерството на здравеопазването и „София Франс Ауто“ АД за доставка на санитарни автомобили за спешна медицинска помощ и за интензивни медицински грижи тип.

    С тази доставка общият брой линейки, осигурени по линия на проекта за ползване от центровете за спешна медицинска помощ в страната, е 358.