fbpx
More

  Минималната заплата на директор в средното образование става 1724 лв.

  Увеличението на възнагражденията в образователната система с 12,3 процента от началото на миналия месец вече е в сила

  Минималната основна месечна заплата на директор в средното образование става 1724 лв. със задна дата от 1 април тази година, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

  Увеличението на възнагражденията в образователната система с 12,3 процента от началото на миналия месец вече е в сила и за ръководителите на образователните институции. Това стана след актуализиране на правилата за определяне на заплатите на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата.

  Повишени са и добавките за организация и контрол на заниманията по интереси. Ако в училището има до 10 групи, сумата става 25 лв., при 11 до 20 групи – 38 лв., а при над 20 групи – 50 лв. месечно за периода 1 април – 31 декември 2022 г.

  Увеличава се също максималният годишен размер на допълнителното трудово възнаграждение, което може да получи един директор за официални празници или за началото на учебната година – от 2800 на 3100 лв. общо за календарна година. В края на годината се допуска еднократен бонус, който от 2000 лв. се вдига на 2200 лв. Конкретните суми, които ще получи всеки директор, са обвързани със средните размери на съответните допълнителни възнаграждения на персонала в институцията, увеличен с коефициент 1,5, допълва БТА.