fbpx
More

  КЗК предлага промени в Закона за енергетиката

  Според Комисията текстове от нормативната уредба може да създадат възможности за злоупотреба

  Комисията за защита на конкуренцията предлага промени в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия, съобщават от Комисията.

  Оттам установяват, че режимът по Закона за енергетиката, регламентиращ взаимоотношенията между топлинните счетоводители и топлофикационните предприятия, е в състояние да породи конкурентно-правни проблеми. В съобщението се посочва, че нормативната уредба, поставяща топлинните счетоводители като подизпълнители на топлофикационното дружество по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия, води до обмен на чувствителна търговска информация между конкуренти и може да създаде възможности за злоупотреба с господстващо положение. Тази нормативна уредба премахва свободното ценообразуване на един нерегулиран пазар, посочват от КЗК. Именно затова комисията предлага да се обмислят два варианта за промени на нормативната уредба.

  Първият касае отмяна на статута на фирмите за дялово разпределение като подизпълнители на топлофикационните дружества и възстановяване на преките договорни взаимоотношения между топлинните счетоводители, извършващи услугата, и крайните клиенти. Другият вариант е създаване на гаранции за равнопоставеност между страните и избягване на нарушения на конкуренцията. КЗК предлага договорите между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители да се сключват при общи условия, които се утвърждават от КЕВР по предложение на топлофикационните дружества, но с участието на топлинните счетоводители като страна и заинтересовани лица по тези договори.

  От съществено значение е също така да бъде отменена разпоредбата на Закона за енергетиката, съгласно която топлинните счетоводители предоставят чувствителна търговска информация на топлофикационното предприятие, а то определя цена на услугата по дялово разпределение на топлинна енергия на неговите конкуренти. Необходимо е също така да бъде предвидено в Закона за енергетиката клаузите по индивидуалните договори да не могат да дерогират утвърдени от КЕВР разпоредби в общите условия, като контролът по спазването на общите условия се възложи по съответна процедура на КЕВР.