fbpx
More

    КЕВР реши цената на газа за ноември да е 93.19 лв.

    Първоначално дружеството поиска тя да бъде близо 125 лв.

    Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на газа да остане на нивата, близки до октомври – 93,19 лв., а не както “Булгаргаз” ЕАД поиска. Първоначално оттам поискаха цената да бъде близо 125 лв., но след това и по тяхна инициатива предложиха, тя да бъде 119,87 лв./MWh. След анализ на представените от дружеството актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 ноември 2021 г. да е в размер на 93,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена беше 94,54 лв./MWh.

    В решението на КЕВР е отчетена постигната договореност между „Булгаргаз“ ЕАД и “Газпром eкспорт” за получаване на количества природен газ през ноември, които не са били приети през минали периоди и ще бъдат заплатени от обществения доставчик на значително по-ниска цена, в сравнение с пазарните цени на европейските борси към днешна дата, което води до значително намаление на ценовия микс за българския пазар.