Правителство ползва експертиза и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) при осъществяваната реформа на държавната администрация. Това стана ясно на конференция в Министерския съвет при представянето на проекта „Напредване на реформата в публичната администрация“, съобщиха от пресцентъра ма МС.

Проектът е координиран от администрацията на Министерския съвет, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи на Европейската комисия, а изпълнител по една от дейностите е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Конференцията бе открита от вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова, която оцени високо препоръките на експертите от ОИСР в 3 ключови области за административната реформа в България – ролята на центъра на управление в стратегическото планиране и координация, регулаторната политика и гарантирането на интегритет в държавната администрация.

Константинова подчерта, че подходът на правителството към необходимите реформи в публичната администрация напълно съвпада и се припокрива с препоръките на ОИСР и световната практика.

 „Отчитаме констатациите и оценките в доклада за центъра на управление, свързани с недоброто разпределение на функциите между администрацията на Министерския съвет и секторните министерства. Дублирането на функции между администрациите, липсата на ясно разграничение между отделните звена в администрацията на Министерския съвет (АМС) са предизвикателства, с които сме решени да се справим. Структуриране на ново звено за стратегическо планиране в АМС, с функции по мониторинг и оценка, е препоръка, която ще приложим на практика. Това ще бъде видно за всички в проекта за нов Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, който съвсем скоро ще бъде публикуван за обществено обсъждане“, заяви вицепремиерът.

Калина Константинова отбеляза, че дълго време частичните, неустойчиви решения и липсата на последователност в реформите са съпътствали изпълнителната власт.

„Нашата амбиция е да прекратим тази практика. Да подредим множеството на брой стратегии, които си противоречат, припокриват се, не са синхронизирани във времето и изпълнението им не се проследява ефективно. Ще модернизираме този процес като повишим прозрачността и приложим принципите на доброто управление“.

Правителството вече работи и за насърчаване на ефективното прилагане на оценката на въздействието на нормативните актове на практика, за да се гарантира, че създаването на нови регулации ще се основава на данни и ще се извършва в сътрудничество със заинтересованите страни, включително чрез т.нар. ранни консултации, стана ясно на конференцията.

„Специално внимание отделяме на отправените препоръки в доклада по отношение на интегритета в публичния сектор. Както знаете, правителството пое ангажимент за нулева толерантност към корупцията, който ние безусловно спазваме“, заяви Константинова и акцентира, че Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество до този момент не оправдава очакванията на обществото.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here