fbpx
More

  Иван Гешев сезира Конституционния съд заради текст от Закона за държавния бюджет

  Това съобщи прокуратурата на страницата си във Фейсбук

  Главният прокурор Иван Гешев сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текст от Закона за държавния бюджет. Това съобщи прокуратурата на страницата си във Фейсбук.

  В искането се посочва, че обвързването на финансирането на държавните висши училища с изискването за “привеждането на критериите и показателите в правилниците за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, определена с акт на Министерския съвет” нарушава академичната автономия, с която според Конституцията се ползват висшите училища. 

  Упражняването на законодателно правомощие за контрол върху дейността на висшите училища, като се заобикалят разпоредбите на Закона за нормативните актове, изискващи провеждането на обществено обсъждане при изменение на закон, респ. без да бъде поискано становището на академичната общност, накърнява принципа на правовата държава, информират от прокуратурата.

  Привеждането на правилниците на висшите училища в съответствие „с методиката, определена с акт на Министерския съвет“ следва да се извърши с промяна в правилниците за дейността на висшите училища, което е правомощие на Общото им събрание, пише в мотивите.

  Обществените отношения, свързани с конституционното задължение на държавата да „насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и квалификация“ и начина, по който следва да „упражнява контрол върху всички видове и степени училища“ е предоставено на Народното събрание, което единствено има правомощия да приема, изменя, допълва и отменя законите, пише в съобщението на прокуратурата.