Депутатите Тошко Йорданов, Александър Александров и Момчил Иванов от “Има такъв народ” са внесли в деловодството на Народното събрание (НС) предложение за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

От парламентарната група предлагат съществени промени във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС), Българската независима енергийна борса (БНЕБ), функциите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и във ВиК сектора, предаде БТА.

Вносителите на промените в Закона за енергетиката посочват, че през втората половина на 2021 г. цените на електроенергията и на природния газ са се повишили много и бележат тенденция на прогресивно нарастване. Вследствие на междусистемната свързаност на България със съседните страни – Румъния и Гърция, на пазарен сегмент “Ден напред” в страната ни се е отчело драстично повишаване на цените на електроенергията за бизнеса на платформата, администрирана на БНЕБ.

Заради общото повишаване на цените на електроенергията и природния газ, публичните предприятия в енергийния сектор отчитат ръст в своите приходи, което увеличава техните печалби. За разпределяне на натрупаната печалба се предлага те не само да бъдат отнесени към фонд “резервен” на съответното дружество или да бъдат разпределяни като дивиденти към едноличния собственик на капитала (акционерите на дружеството), а да бъдат използвани за осъществяване на държавната политика в сектора на енергетиката.

 Освен това, предлаганите промени предвиждат средствата да бъдат използвани и разходвани целево, отново за дейност в сферата на енергетиката – за подпомагане и компенсации. От ПГ “Има такъв народ” предлагат да бъдат законово регламентирани целеви вноски от производителите на електрическа енергия, които са публични предприятия.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here