27.01.2023 | петък | 07:06

Индекси на промишленото производство през ноември 2022 година

Публикувано:

Сподели поста:

Индексът на промишленото производство през ноември 2022 г. се увеличава с 0.7% в сравнение с октомври 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През ноември 2022 г. е регистрирано нарастване с 4.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година. 

Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения

През ноември 2022 г. ръст спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 33.6%, а намаление – в преработващата промишленост – с 1.9%, и в добивната промишленост – с 0.1%. 

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия – с 34.9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 23.1%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 10.5%, производството на основни метали – с 10.3%.

Увеличение е регистрирано при: производството на химични продукти – с 14.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 9.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 4.7%.

Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец

(Сезонно изгладени)

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост – с 8.7%, а спад – в добивната промишленост – с 10.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5.6%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 57.6%, производството на превозни средства, без автомобили – с 56.1%, производството на напитки – с 39.6%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 33.1%.

Спад е отчетен при: производството на тютюневи изделия – с 30.8%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 16.2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 16.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 15.1%.

Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)

Приложение

Таблица 1

Изменение на индексите на промишленото производство спрямо предходния месец

(Проценти)

Икономически дейностиКод по КИД – 20082022
VІІVІІІІXXХІ*
Промишленост – общоB_TO_E36-0.71.10.2-2.6-2.40.7
Добивна промишленостB-9.96.0-8.12.3-7.0-0.1
Добив на въглищаB05-12.17.4-15.95.7-17.920.8
Добив на нефт и природен газB06............
Добив на метални рудиB07-5.3-3.21.12.5-4.6-8.8
Добив на неметални материали и суровиниB08-0.5-0.31.23.9-2.3-3.6
Спомагателни дейности в добиваB09............
Преработваща промишленостC-2.2-1.51.31.50.0-1.9
Производство на хранителни продуктиC10-7.0-2.99.5-9.2-0.1-5.9
Производство на напиткиC110.8-6.12.6-1.93.3-1.4
Производство на тютюневи изделияC1211.8-16.416.7-12.66.4-34.9
Производство на текстил и изделия от текстил, без облеклоC131.9-2.96.6-6.1-7.74.7
Производство на облеклоC14-4.8-3.2-3.27.12.20.7
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмC15-2.1-3.0-1.95.2-1.2-2.9
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебелиC16-15.84.2-8.2-1.74.33.9
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картонC17-2.10.8-4.5-5.011.8-0.8
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиC18-8.22.6-2.6-0.62.4-6.1
Производство на кокс и рафинирани нефтопродуктиC19............
Производство на химични продуктиC20-9.1-3.5-6.12.9-4.814.0
Производство на лекарствени вещества и продуктиC2111.5-8.5-9.07.84.4-10.5
Производство на изделия от каучук и пластмасиC22-3.3-1.8-4.81.4-1.6-5.9
Производство на изделия от други неметални минерални суровиниC23-5.2-0.74.10.0-2.5-2.9
Производство на основни металиC24-4.0-4.64.50.1-3.7-10.3
Производство на метални изделия, без машини и   oборудванеC25-4.2-7.19.41.45.09.2
Производство на компютърна и комуникационнатехника, електронни и оптични продуктиC26-2.88.5-9.922.6-9.9-23.1
Производство на електрически съоръженияC27-0.8-0.5-1.12.9-1.32.5
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначениеC28-3.63.9-0.8-3.92.3-7.2
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаC2910.1-11.011.32.8-0.12.3
Производство на превозни средства, без автомобилиC3012.013.3-9.18.913.0-6.9
Производство на мебелиC31-4.0-2.6-8.47.50.0-5.7
Производство, некласифицирано другадеC3210.8-18.8-0.42.9-0.31.2
Ремонт и инсталиране на машини и оборудванеC33-20.93.79.1-3.1-8.3-2.9
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газD16.713.8-6.4-12.1-26.033.6
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газD3516.713.8-6.4-12.1-26.033.6

Таблица 2

Изменение на индексите на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година

(Проценти)

Икономически дейностиКод по КИД – 20082022
VІІVІІІІXXХІ*
Промишленост – общоB_TO_E3617.718.016.510.75.54.7
Добивна промишленостB2.319.8-6.0-2.4-2.6-10.4
Добив на въглищаB0543.173.85.0-0.1-19.6-5.5
Добив на нефт и природен газB06............
Добив на метални рудиB07-14.30.1-13.7-6.78.7-19.8
Добив на неметални материали и суровиниB082.9-0.58.95.911.41.9
Спомагателни дейности в добиваB09............
Преработваща промишленостC16.512.412.714.014.28.7
Производство на хранителни продуктиC1010.02.217.14.02.1-5.6
Производство на напиткиC1151.129.641.943.847.139.6
Производство на тютюневи изделияC122.7-20.732.6-7.533.7-30.8
Производство на текстил и изделия от текстил, без облеклоC130.8-2.7-6.0-9.9-21.6-8.5
Производство на облеклоC1419.215.22.315.814.812.9
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмC15-0.7-11.3-8.5-0.9-6.6-15.1
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебелиC1610.111.5-6.8-6.810.215.1
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картонC176.96.6-2.5-9.76.07.3
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиC18-7.0-4.5-12.8-6.6-7.2-16.2
Производство на кокс и рафинирани нефтопродуктиC19............
Производство на химични продуктиC200.6-3.4-7.8-3.5-16.7-7.0
Производство на лекарствени вещества и продуктиC2129.97.7-14.25.29.0-8.7
Производство на изделия от каучук и пластмасиC22-4.40.3-12.8-4.5-4.7-11.3
Производство на изделия от други неметални минерални суровиниC238.87.47.48.86.3-1.9
Производство на основни металиC2413.420.826.026.010.7-5.3
Производство на метални изделия, без машини и оборудванеC2528.86.344.429.943.757.6
Производство на компютърна и комуникационнатехника, електронни и оптични продуктиC2637.850.223.450.613.0-16.0
Производство на електрически съоръженияC2711.112.68.99.813.215.2
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначениеC288.618.214.911.210.90.0
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаC2919.014.78.238.654.533.1
Производство на превозни средства, без автомобилиC3013.539.564.935.770.056.1
Производство на мебелиC314.31.2-6.0-2.0-2.7-8.5
Производство, некласифицирано другадеC3299.742.933.521.456.017.8
Ремонт и инсталиране на машини и оборудванеC3310.520.123.56.31.520.2
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газD39.352.051.11.6-31.7-5.6
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газD3539.352.051.11.6-31.7-5.6

Таблица 3

Индекси на промишленото производство (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

Код по КИД – 200820212022
ХІХІІІІІІІІІVVVІІVІІІІXXХІ*
B_TO_E36115.8117.3119.9120.3126.6126.6128.4127.5128.9129.2125.8122.9123.7
B124.1123.3135.6129.2141.6118.6134.0120.7128.0117.6120.3111.9111.8
B05115.6112.5130.0132.6149.6120.0130.2114.5122.9103.4109.289.7108.3
B06..........................
B07134.6135.4127.5118.2129.9103.2130.7123.8119.7121.0124.1118.4107.9
B08141.8146.4158.5153.5161.9153.1147.8147.0146.6148.5154.2150.7145.3
B09..........................
C118.3121.0125.0125.4128.3133.7135.8132.8130.8132.6134.6134.6132.0
C10115.2115.9122.8123.5128.2128.9131.2121.9118.4129.6117.8117.7110.7
C1167.662.398.688.291.794.991.592.286.688.987.290.188.8
C1234.126.936.331.335.840.141.546.438.845.339.542.127.4
C13115.6129.7122.0117.0117.5117.5110.4112.5109.2116.4109.3100.9105.6
C1475.777.479.578.384.288.387.182.980.377.783.285.185.7
C1574.275.078.276.673.075.469.968.466.465.168.567.765.7
C1679.288.595.496.6108.5107.0107.390.394.186.484.988.592.0
C17104.3108.3104.8104.1108.8108.1112.7110.3111.2106.2100.8112.7111.8
C18124.8120.3121.2112.2118.2120.7120.6110.8113.6110.7110.0112.7105.8
C19..........................
C20135.6140.9154.8147.9145.1134.8136.6124.1119.7112.4115.7110.1125.6
C21124.4124.7123.9115.3115.3127.5124.9139.2127.4115.9125.0130.5116.7
C22139.6146.2154.2149.2149.3149.5149.4144.6141.9135.2137.0134.8126.8
C23127.4117.1132.7134.2131.2132.5135.7128.7127.8133.0133.0129.7125.9
C24105.3111.4114.3116.8117.1116.0126.4121.3115.7120.9121.0116.5104.5
C25116.1117.2127.7119.5126.2186.3160.8154.1143.1156.6158.8166.8182.0
C26268.7205.4254.7239.4250.8287.1296.9288.5312.9282.0345.8311.7239.6
C27147.1150.9153.7154.9157.7164.9167.3166.0165.2163.4168.2165.9170.1
C28121.3121.7129.1128.8132.0132.5136.6131.7136.8135.7130.5133.5123.8
C29122.8153.7135.6148.2153.0134.7142.2156.5139.3155.0159.4159.2162.8
C30219.6257.3206.9240.8210.3229.5256.1286.9325.1295.6322.1364.0338.9
C31108.0103.7118.4116.7116.0110.5116.0111.3108.499.3106.7106.7100.6
C32176.2201.3179.4185.4213.6217.0226.0250.4203.3202.6208.5207.9210.5
C3393.9117.3112.5117.2131.0117.0148.7117.6121.9133.1129.0118.2114.8
D102.898.794.696.5119.996.094.7110.6125.8117.8103.676.6102.4
D35102.898.794.696.5119.996.094.7110.6125.8117.8103.676.6102.4

Таблица 4

Индекси на промишленото производство (Календарно изгладени, 2015 = 100)

Код по КИД – 20082019202020212022
ХІХІХІХІІІІІІІІІVVVІІVІІІІXXХІ*
B_TO_E36113.9108.5122.8119.7116.1114.6133.1123.6123.4129.6132.4124.2125.2125.6128.6
B112.294.7134.1133.6132.6123.8137.9109.0125.7116.5124.1115.0126.3124.3120.2
B0585.064.9129.1129.1144.1135.0144.4101.2113.594.7114.798.7114.8109.4122.0
B06..............................
B07134.496.8134.6135.4127.5118.2129.9103.2130.7123.8119.7121.0124.1118.4107.9
B08119.6146.2159.7148.5110.8120.4154.3149.8150.8157.7155.7156.0167.9167.1162.7
B09..............................
C123.2118.6125.4117.1115.1117.4133.8135.3137.1140.8135.9125.0134.8141.5136.2
C10116.8112.7122.2120.0109.9109.1129.0122.7130.5125.0118.2131.3122.5128.5115.3
C1192.181.160.962.363.259.980.987.594.6111.6109.1115.599.688.785.0
C1256.039.338.526.920.618.935.745.750.461.849.843.541.347.126.6
C13104.0101.7118.7115.6112.1117.7127.0118.7117.9122.7109.494.6106.6106.4108.6
C1483.568.176.574.386.578.686.081.881.386.991.874.080.785.586.4
C15115.678.880.469.984.077.573.270.363.771.976.052.166.972.068.3
C1685.085.284.284.281.084.5107.6107.1112.194.6100.984.687.893.496.9
C1796.399.3105.5105.1103.7101.2112.6106.0112.9112.3114.2104.998.7116.6113.2
C18140.8116.1142.3122.2108.3102.6118.7119.1121.3111.8113.9104.7105.3121.3119.3
C19..............................
C20113.9114.8137.9138.1145.5141.1158.7133.6135.4127.7122.5107.1113.1110.8128.2
C21133.6130.2137.9130.1121.4101.5127.1128.2121.8147.9128.4104.1118.2135.8125.9
C22149.5151.1144.5128.6142.6143.4156.4144.9146.4149.3148.6128.6138.3148.2128.2
C23122.9124.2138.8103.195.1109.3128.2136.0146.7138.7138.3140.5142.8144.7136.2
C24121.0117.6112.7107.2120.6117.3127.5120.2125.2118.8115.5109.3108.9120.4106.7
C25127.4130.8127.1128.097.2109.1126.7188.0156.9164.9152.9152.6163.2172.2200.3
C26168.4199.9300.8207.7245.8225.1260.3283.0290.1298.2320.9243.2341.4352.1252.6
C27141.7147.4159.4133.6146.2152.2165.8164.9161.7175.1169.8146.2174.4178.5183.6
C28124.4111.7130.0115.9119.6124.0139.0136.8133.7140.3143.3118.6128.7141.9129.9
C29156.1183.6134.4138.6136.0151.9165.9133.7135.0166.1132.1136.1159.2168.5178.8
C30190.8213.1230.8217.6185.8259.8237.6249.2258.7325.8348.7239.7304.9383.6360.2
C31112.4112.1116.6100.5106.8107.9118.5103.9112.8116.0114.293.6109.2116.8106.7
C32199.7116.4192.8182.8159.9166.9217.5211.6218.5285.6203.9199.6220.4222.3227.2
C33128.1127.4104.9156.381.0100.7134.1104.6140.9120.6124.5129.4135.4122.1126.1
D80.175.6111.4125.2117.3100.9133.785.971.693.1124.4124.488.068.0105.2
D3580.175.6111.4125.2117.3100.9133.785.971.693.1124.4124.488.068.0105.2

Новините от България

Следете новините от всяка община в България в национална информационна медия "България1".

meteoONE

София
облачно
-0.8 ° C
0 °
-1.2 °
96 %
0kmh
100 %
пт
1 °
сб
1 °
нд
1 °
пн
2 °
вт
2 °
newsONE Newsroom
newsONE Newsroomhttp://www.newsone.bg
Информационна агенция newsONE.bg е безпристрастна и следва световните практики за обективна журналистика, без да се влияе от политически и икономически интереси. Основната мисия на агенцията е да стане основен и предпочитан източник на навременна, проверена, полезна и детайлна информация за новините от цялата страна. Основана през 2021-а година, newsONE бързо се наложи като един от предпочитаните източници на точна, навременна и безпристрастна информация. newsONE e единствената информационна агенция в България, която има и собствен денонощен новинарски канал, който се излъчва по кабел и сателит на територията на България и Европа. newsONE e първата информационна агенция в страната, която изгражда регионални центрове в 10 града.
София
облачно
-0.8 ° C
0 °
-1.2 °
96 %
0kmh
100 %
пт
1 °
сб
1 °
нд
1 °
пн
2 °
вт
2 °

Прочети още

Оригиналният HBO драматичен сериал „Наследници“ се завръща с четвърти сезон на 27 март

Създаден от Джеси Армстронг, четвъртият сезон на наградения с Emmy® оригинален драматичен сериал на HBO Наследници дебютира в...

Костадин Костадинов: ДБ и ПП саботираха съдебната реформа

Костадин Костадинов: ДБ и ПП саботираха съдебната реформа #саботаж #НПК #съдебна #реформа #разследване #ПП #ДБ #заседание #Възраждане #ИванГешев

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 26.01.2023 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА: Температурите са в интервала от -5 С до +9°С. Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в областите:...

Георги Първанов: Ние от коалиция „Левицата“ получаваме зелена улица и ставаме алтернативата

Ние от коалиция „Левицата“ получаваме зелена улица и ставаме алтернативата. Особено на фона на безпринципния изблик на любов...