26.01.2023 | четвъртък | 23:40

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през ноември 2022 година

Публикувано:

Сподели поста:

През ноември 2022 г. се наблюдава увеличение на оборота с 2.2% в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец по съпоставими цени. Данните са предварителни и сезонно изгладени3

Оборотът в търговията на дребно нараства с 4.7% спрямо ноември 2021 г. въз основа на календарно изгладени4 данни. 

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“  (2015 = 100)

Месечни изменения

През ноември 2022 г. е отчетен ръст на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.6%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.1%), докато в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава намаление (с 0.5%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран ръст при всички групи, като най-съществен е в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 26.6%. 

Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Годишни изменения

През ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава ръст на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 14.9%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.8%). Спад е отбелязан в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6.4%). 

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали значителен ръст е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 55.7%. Оборотът намалява при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 6.0%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.4%.

Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)

Приложение

Таблица 1

Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени спрямо предходния месец1

(Проценти)

Икономически дейности2022
VIVIIVIIIІXXXI
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

-1.7


0.1


1.0


0.1


0.3


2.2
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
-2.5

-5.3

6.6

0.0

-1.2

-0.5
Търговия на дребно в не- специализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия-2.7
-6.3
7.5
0.3
-1.5
-0.6
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия


-2.01.60.7-0.80.70.3
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали-0.81.50.10.20.53.1
в това число:   
Търговия на дребно в не- специализирани магазини с разнообразни стоки

0.6


0.2


0.4


0.7


1.5


1.3
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия

5.6


-0.1


1.7


6.3


-1.1


6.3
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита

1.4


3.1


0.8


1.4


2.2


3.5
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки


-7.0-5.6-2.30.31.21.0
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности0.8
2.2
0.2
-1.1
-0.9
2.1
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет

-3.4


-1.8


7.0


2.8


-9.8


26.6
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали-1.52.11.10.51.65.6

1 Сезонно изгладени данни.

Таблица 2

Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с

автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени спрямо 

съответния месец на предходната година1

(Проценти)

Икономически дейности2022
VIVIIVIIIІXXXI
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0.1


-0.7


2.1


2.3


0.6


4.7
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

-3.1


-10.2


-3.9


-2.8


-5.4


-6.4
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия-3.3
-11.7
-5.1
-3.4
-6.7
-7.7
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия


-1.9-0.14.01.43.63.7
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали1.34.04.43.72.98.8
в това число:   
Търговия на дребно в не- специализирани магазини с разнообразни стоки

11.2


9.6


8.5


8.3


8.4


11.4
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия

23.8


28.8


22.6


34.7


24.1


55.7
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита

-4.0


2.3


3.8


4.9


6.7


16.6
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки


-1.3-5.1-5.6-8.8-4.9-4.4
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности


-1.80.9-0.5-5.6-9.1-6.0
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет

8.9


6.9


12.5


19.7


6.0


13.0
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали3.35.07.78.86.514.9

1 Календарно изгладени данни.

Таблица 3

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

Икономически дейности20212022
XIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIІXXXI
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

144.4


146.3


146.6


146.9


148.2


146.6


145.8


143.3


143.4


144.8


144.9


145.3


148.5
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия


134.6132.7133.1132.2130.6129.9129.9126.7120.0127.9128.1126.6126.0
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
134.0

131.8

132.1

130.9

129.1

128.2

128.1

124.7

116.9

125.7

126.1

124.2

123.5
Търговия на дребно в специализирани магазини с  хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
138.8

139.3

141.1

141.8

141.6

142.8

143.5

140.7

143.0

144.0

142.8

143.8

144.2
Търговия на дребно снехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали167.8167.9169.9171.9177.7176.8170.9169.5172.0172.2172.6173.4178.7
в това число:
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки


171.1175.3176.2177.5178.2178.8180.7181.7182.0182.8184.1186.9189.4
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия


109.4117.9117.1119.7133.1151.9135.6143.2143.0145.5154.7153.0162.6
Търговия на дребно с битова техника,  мебели и други стокиза бита159.7159.9166.5172.2177.9169.8161.5163.7168.7170.1172.4176.2182.3
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки142.5
146.6
143.6
151.9
163.5
152.3
156.6
145.6
137.4
134.2
134.6
136.2
137.6
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки,козметика и тоалетни принадлежности188.3
182.5
183.5
173.1
170.0
169.2
171.9
173.2
177.0
177.3
175.4
173.9
177.6
Търговия на дребно чрез поръчки попощата, телефона илиинтернет


572.4459.4449.7427.7465.1455.3487.3470.8462.4494.6508.4458.6580.4
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали110.6111.0114.9116.9115.5116.1113.4111.7114.1115.4116.0117.8124.4

Таблица 4

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени (Календарно изгладени, 2015 = 100)

Икономически дейности2019202020212022
XIXI XIXIIIIIIІІIVVVIVIIVIІIІXXXI
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

126.9


136.4


145.8


158.0


130.9


125.7


143.4


141.1


143.3


143.2


149.4


154.1


149.6


149.1


152.6
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия


121.7119.0130.4148.0123.8115.7128.9127.9130.6128.6127.4136.5127.9127.9122.1
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия119.8116.0129.5147.1122.6114.2127.2125.5127.9125.9123.3132.9125.0125.2119.5
Търговия на дребно в специализирани магазини с  хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия131.6136.6132.4149.9128.5123.0136.8141.9146.0144.0153.2158.4144.9142.9137.3
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали142.7168.7176.4190.7150.4145.3171.3167.3168.4167.7174.4177.2178.4179.9191.9
в това число:
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки


143.5159.8166.0200.8145.8144.3164.7170.5181.1186.2200.4207.0195.7182.5185.0
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия


152.9126.9109.8150.796.790.8121.2139.4158.2148.1147.3140.9186.1160.6171.0
Търговия на дребно с битова техника,  мебели и други стоки за  бита


162.5187.4178.8180.3133.7130.9160.8166.7150.8161.2180.4183.0185.3194.2208.4
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки129.6
141.2
145.9
166.7
124.3
132.1
162.0
149.4
153.6
147.5
140.4
138.8
137.3
137.3
139.5
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности106.7
154.5
187.1
200.2
184.2
166.6
182.2
165.1
169.7
165.3
173.2
175.5
165.0
175.7
175.8
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет


316.0572.3633.0540.3472.9428.5475.7443.7464.2443.7421.1446.2483.0449.7715.4
Търговия на дребно савтомобилни горива исмазочни материали101.296.4105.8102.6100.3100.5107.7106.6110.5116.0135.4135.7126.0119.8121.6

Новините от България

Следете новините от всяка община в България в национална информационна медия "България1".

meteoONE

София
силен снеговалеж
-0.8 ° C
-0.4 °
-1.2 °
96 %
3.1kmh
100 %
чт
-0 °
пт
1 °
сб
1 °
нд
1 °
пн
1 °
newsONE Newsroom
newsONE Newsroomhttp://www.newsone.bg
Информационна агенция newsONE.bg е безпристрастна и следва световните практики за обективна журналистика, без да се влияе от политически и икономически интереси. Основната мисия на агенцията е да стане основен и предпочитан източник на навременна, проверена, полезна и детайлна информация за новините от цялата страна. Основана през 2021-а година, newsONE бързо се наложи като един от предпочитаните източници на точна, навременна и безпристрастна информация. newsONE e единствената информационна агенция в България, която има и собствен денонощен новинарски канал, който се излъчва по кабел и сателит на територията на България и Европа. newsONE e първата информационна агенция в страната, която изгражда регионални центрове в 10 града.
София
силен снеговалеж
-0.8 ° C
-0.4 °
-1.2 °
96 %
3.1kmh
100 %
чт
-0 °
пт
1 °
сб
1 °
нд
1 °
пн
1 °

Прочети още

Оригиналният HBO драматичен сериал „Наследници“ се завръща с четвърти сезон на 27 март

Създаден от Джеси Армстронг, четвъртият сезон на наградения с Emmy® оригинален драматичен сериал на HBO Наследници дебютира в...

Костадин Костадинов: ДБ и ПП саботираха съдебната реформа

Костадин Костадинов: ДБ и ПП саботираха съдебната реформа #саботаж #НПК #съдебна #реформа #разследване #ПП #ДБ #заседание #Възраждане #ИванГешев

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 26.01.2023 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА: Температурите са в интервала от -5 С до +9°С. Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в областите:...

Георги Първанов: Ние от коалиция „Левицата“ получаваме зелена улица и ставаме алтернативата

Ние от коалиция „Левицата“ получаваме зелена улица и ставаме алтернативата. Особено на фона на безпринципния изблик на любов...