3.8 C
София
петък | 03.12.2021 | 05:28:07
3.8 C
София
петък | 03.12.2021 | 05:28:07

Главният архитект на София: Без разрешително за строеж, ако няма изградена улична мрежа!

Новото законово изискване "по никакъв начин не е повлияло на инвестиционните интереси, нито на броя разрешения за строеж, категоричен е Здравков

- РЕКЛАМА -spot_img
- Реклама -spot_imgspot_img

Главният архитект на София Здравко Здравков е изпратил становище до Конституционния съд, в което изразява несъгласие с искането на омбудсмана на Диана Ковачева да бъде обявен за противоконституционни текстове от Закона за устройство на територията и по специално в частта „в територии със средно и високо застрояване”.

“Законодателната промяна с приемането на новата норма на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ беше продиктувана от последиците, предизвикани от дългогодишната практика в големите градове, включително в София, под натиска на инвестиционните инициативи на собствениците на имоти, да се издават разрешения за строеж при неприложена улична регулация, респективно да се въвеждат строежите в експлоатация при липсата на изградена улична мрежа, а именно формирането на множество инициативни комитети и граждански сдружения, които протестират срещу неблагоприятните условия за живеене, свързани именно с липсата на изградена инфраструктура до имотите им. Резултатът за нашия град е луксозни и красиви сгради, до които се достига по неосветени и покрити с прах и кал „улици“, обслужвани от изгребни ями. Правото на собственост, разбира се, се гарантира от Конституцията като „основно право“ и е неприкосновено, но упражняването на това право не може да води до накърняване правата на други лица и да влиза в разрез с обществения интерес в по-голяма степен от необходимото”, заяви главният архитект на София. “Конституционният принцип на неприкосновеност на частната собственост не изключва правната възможност за ограничаването й. Абсолютна забрана за такива ограничения няма. Законът за устройство на територията, като регулиращ обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството предвижда, че „определят ограничения върху собствеността за устройствени цели“, казва арх. Здравков в своето становище.

Устройствените цели тук са изведени с приоритет пред защита правото на собственост, като целта „да се гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението“, пише още той.

Главният архитект на града посочва, че основен приоритет на всеки устройствен закон е изграждането на техническата и социална инфраструктура, както и защитата на зелената система, които гарантират транспортен достъп до имотите, водоснабдяване, електрозахранване, топлоснабдяване, газоснабдяване, прокарване на електронни съобщителни мрежи. Важни са и системата за обслужване на населението в областта на образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и спорта. Подобряването на микроклимата, хигиенните и здравословни условия на живот също са основни приоритети.

“Техническата инфраструктура като част от тези приоритетни системи е гръбнакът на цялото строителство и то трябва да бъде подчинено на нея. С новата норма на чл. 148, ал. 16 от ЗУТ се цели именно постигане на устройствената цел за обезпечаване на бъдещото строителство с инфраструктура. Тя не засяга „прекомерно“ упражняването на правото на собственост и другите ограничени вещни права, тъй като не се ограничава правото на владеене, ползване и разпореждане с имота”, казва Здравков и дава примери за издадените разрешения за строеж от него и от районните архитекти за периода 2015 – 2021 г., за да илюстрира, че новото законово изискване “по никакъв начин не е повлияло на инвестиционните интереси, нито на броя одобрени проекти и издадени разрешения за строеж”.

По същия начин е предоставена и справка за придобитите от Столичната община имоти чрез отчуждаване за изграждане на техническа инфраструктура, както и чрез дарения за същия период, които показват, че “това изискване, което се прилага на територията на Столична община от 2016 г., води обективно до прилагане на уличната регулация”.

“В ситуация, в която общините в продължение на 20 години не успяват с разполагащия от тях финансов ресурс да приложат и изградят техническата инфраструктура, то се налага въвеждането на такива мерки, включително законови, с които да се ангажират всички участници в инвестиционния процес, с оглед постигане на по-голямата цел – качествена градска среда”, заяви още арх. Здравков.

“Споделям изложеното от омбудсмана разбиране, че всеки собственик на имот формира „Основано на закона и действащите устройствени планове очакване, че след представяне на съобразен с тях инвестиционен проект и предвидените в закона други изисквания, ще бъде издадено разрешение за строеж.“ Това очакване обаче следва да бъде съразмерно на също оправданите очаквания на бъдещите собственици на самостоятелни обекти в построените сгради за благоприятни условия за живеене – изградени улици, по които безопасно и безпрепятствено да достъпват до имотите си, а не кални, неосветени, утъпкани от колите пътеки. Принципът за съразмерност не изисква ли гарантиране правото на собственост на тези бъдещи собственици да упражняват свободно това си право, а не да бъдат поставяни в зависимост от собствениците на парчета от имоти под уличната регулация, която не е била приложена към момента на издаване на разрешението за строеж. Конституцията не гарантира ли тяхното свободно и в пълен обем упражняване право на собственост или единствена гаранция се предлага по отношение на възложителите към момента на издаване на разрешението за строеж.

С оглед на горното, като главен архитект на Столична община, не споделям аргументите на Омбудсмана за противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в територии със средно и високо застрояване, както и“ от ЗУТ и моля Конституционният съд да не ги обявява за такива”, настоява Здравков.

- Реклама -spot_imgspot_img
Владимир Христовскиhttps://www.newsone.bg
Владимир Христовски е журналист в информационния сайт NewsOne.bg. Той има дългогодишен опит, придобит при работата си във вестници, радио, телевизия и информационна агенция. През годините той се насочва към създаването на новини за хората. Христовски вярва, че журналистиката, освен че трябва да информира точно и безпристрастно, трябва да помага и решава трайно проблеми, да бъде в основата на законодателни промени, водещи до качествената промяна на живота на обществото. В NewsOne.bg Владимир Христовски ще Ви информира за актуалното и най-важното от деня в страната, от сферата на Столичната община, образованието, социалната сфера, здравеопазването, иновациите, културата. Също така ще Ви среща с добрия пример, ще съдейства за разрешаването на проблеми и ще Ви среща с интересни и вълнуващи личности. Като запазена негова марка, той ще търси и отговорите на онези въпроси, които малцина журналисти се осмеляват да задават.
Последни новини
- Реклама -spot_img
Още новини
- Реклама -spot_img

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук