fbpx
More

  Фонд “Научни изследвания” ще финансира над 160 проекта

  34 от подкрепените проекти са на млади учени и постдокторанти

  Българският фонд за научни изследвания ще задели повече от 21 милиона лева, с които да подкрепи над 160 научни проекта на български учени от най-различни сфери на човешкото познание.

  Част от изследванията, които попадат в обхвата на програмата за подпомагане, изглеждат мотивирани от пандемичната ситуация в света през последните 2 години – продължителност на имунната памет след имунизация срещу COVID-19, нови математически модели за анализ на големи данни с приложения в медицината и епидемиологията, комбинирано прилагане на антивирусни съединения срещу ентеровируси и други. Учените ще получат финансиране на изследвания в области като катаклизмичните системи на Млечния път и близките галактики, дигиталното разделение и социалните неравенства, жените в българската литература, средства за изследвания на ръкописни паметници, факторите за загуба на медоносните пчели в България, разработка на високосигурен софтуер.

  Към момента се оценяват проектни предложения, които могат да бъдат финансирани по няколко програми – “Петър Берон и НИЕ”, “ВИХРЕН” и “Българска научна периодика – 2022г.”

  Повече от 30 проекта на млади български учени и постдокторанти ще бъдат подкрепени финансово.

  Цялата информация за резултати от приключили конкурси, както и обявяването на нови възможности за кандидатстване, може да откриете на официалния сайт на Фонд “Научни изследвания”.