fbpx
More

  Евростат: Безработицата в ЕС през април е била 6,2%, а в България – 4%

  Равнището на безработица в България през април 2022 г. е било 4 на сто спрямо 4,2 на сто през март 2022 г.

  През април 2022 г. равнището на сезонно коригираната безработица е ЕС е било 6,2 на сто, като е останало стабилно спрямо март 2022 г. и се е понижило в сравнение със 7,5 на сто през април 2021 г., сочат данните на Евростат. В еврозоната нивото на безработица е било 6,8 на сто, стабилно спрямо март 2022 г. и с понижение спрямо 8,2 на сто през април 2021 г. 

  Според оценката на Евростат 13,26 милиона мъже и жени в ЕС, от които 11,18 милиона души в еврозоната, са били безработни през април 2022 г. Спрямо април 2021 г. безработицата се е понижила с 2,54 милиона души в ЕС и с 2,17 милиона души в еврозоната. 

  През април 2022 г. 2,6 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,12 милиона души в еврозоната. През април 2022 година равнището на безработица сред младите хора е било 13,9 на сто, както в ЕС, така и в еврозоната, което е спад спрямо 14 на сто и в двете зони през преходния месец.

  Равнището на безработица в България през април 2022 г. е било 4 на сто спрямо 4,2 на сто през март 2022 г. При младите хора под 25 години безработицата през април 2022 г. е била 13,9 на сто спрямо 14,3 на сто през предходния месец.

  През април 2022 г. равнището на безработица за жените е било 6,5 на сто в ЕС, което е спад спрямо 6,6 на сто през март 2022 г. Равнището на безработица за мъжете е било 5,8 на сто през април 2022 г. спрямо 5,9 на сто през март 2022 г. В еврозоната равнището на безработица за жените е останало стабилно – 7,2 на сто през април 2022 г., а при мъжете е намаляло от 6,5 на сто до 6,4 на сто, допълва БТА.